Φίμωση

Φίμωση: Κλειστή ακροποσθία και αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου στο 100%.

Στενός δακτύλιος ακροποσθίας: μπορεί η βάλανος να αποκαλύπτεται στο 100% αλλά υπάρχει εμφανής στένωση της ακροποσθίας με τη μορφή δακτυλίου.
Παραφίμωση: Ο στραγγαλισμός της βαλάνου από την ακροποσθία και αδυναμία ανάταξης της τελευταίας .

Το νεογέννητο άρρεν έχει κλειστή ακροποσθία στο 94%. Δεν ονομάζεται όμως φίμωση. Αυτό το ποσοστό στην ηλικία των 4 χρόνων πέφτει σχεδόν κατά το ήμισυ δηλ. 55%.

Στην ηλικία των 8χρ. 20%.
Στην ηλικία των 11-14 χρ. μόνο 4%.

Έτσι λοιπόν δεν βιαζόμαστε να χαρακτηρίσουμε μια εικόνα δυσκολίας αποκάλυψης της βαλάνου σαν φίμωση. Είναι συγκεκριμένη και αδιαμφισβήτητη η διάγνωση της φίμωσης όταν γίνεται από τον Π/Χ και η θεραπεία της είναι η περιτομή υπό γενική αναισθησία.

Όταν το πρόβλημα είναι στην ακροποσθία με την μορφή του στενού δακτυλίου μπορεί να δοκιμαστεί η συντηρητική θεραπεία η οποία έγκειται στην διενέργεια μαλάξεων της ακροποσθίας, κατά την διάρκεια του μπάνιου από το ίδιο το παιδί ή από τον γονέα, στις πιο απλές περιπτώσεις. Στις δε πιο σοβαρές περιπτώσεις ακολουθείται εφαρμογή κορτιζονούχας αλοιφής επί του δακτυλίου με συγκεκριμένη αγωγή και υπό την επίβλεψη του παιδ/χ. Αυτή η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί έως 3 φορές με μεσοδιαστήματα ελεύθερα. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται η απόφαση. Επί μη βελτιώσεως και με τον υπάρχον κίνδυνο της ουλώδους φίμωσης ή της παραφίμωσης προχωράμε σε επέμβαση, η οποία μπορεί να είναι ραχιαία σχάση η περιτομή, πάντα υπό γενική αναισθησία.

Όταν έχουμε επεισόδιο παραφίμωσης χρειάζεται επειγόντως να ανατρέξουμε σε Π/Χ γιατί είναι κρίσιμη κατάσταση κατά την οποία στραγγαλίζεται η βάλανος. Πρέπει άμεσα ο Π/Χ να κάνει ανάταξη γι'αυτό ο χρόνος εδώ είναι πολύτιμος. Άρα όταν το παιδί παρουσιάζεται έντονα ανήσυχο, με πόνο και δούμε την βάλανο με σκούρο έντονο κόκκινο χρώμα ή και μπλε με οίδημα, σε πλήρη αποκάλυψη, χωρίς πανικό πάμε στον Π/Χ.

Συμπερασματικά: πριν την ηλικία των 3 χρ. δεν προβαίνουμε στην διενέργεια μαλάξεων της ακροποσθίας γιατί υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης:

  • βαλανοποσθίτιδας
  • ουλώδους φίμωσης
  • παραφίμωσης
  • υποτροπής συμφύσεων

Όταν έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία για την ακροποσθία, ρωτάμε Π/Χ