Αναίμακτη Διόρθωση Κυστεοουρητηρικής Παλινδρόμησης (ΚΟΠ) 4ου Βαθμού σε παιδί, ηλικίας 4 ετών, με Κυστεοσκόπηση και έγχυση υλικού (Deflex) στα ουρητηρικά στόμια