Ενδοσκόπηση με κάψουλα

Τι είναι η ενδοσκόπηση με κάψουλα

Το νέο τεχνολογικό επίτευγμα στον τομέα της γαστρεντερολογίας είναι το διαγνωστικό σύστημα της Given Imaging. Πρόκειται για μια μη επεμβατική και εύκολη στην εφαρμογή της τεχνική, η οποία παρέχει ένα σημαντικά βελτιωμένο επίπεδο απεικόνισης ολόκληρου του λεπτού εντέρου. Αυτή η ανώδυνη για τον ασθενή εξέταση, επιφέρει αξιόπιστα αποτελέσματα, παρέχοντας τη δυνατότητα εντοπισμού του ακριβούς σημείου και είδους της βλάβης. Η διαγνωστική ακρίβεια της μεθόδου κυμαίνεται από 70% έως και 85%, ποσοστό ιδιαίτερα υψηλό συγκρινόμενο με τα αντίστοιχα ποσοστά των μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενων μεθόδων. Το συγκεκριμένο διαγνωστικό σύστημα αποτελείται από τις αναλώσιμες κάψουλες Pillcam SB, τη συσκευή καταγραφής δεδομένων DataRecorder TM, τη διάταξη αισθητήρων SensorsAttay TM και το ειδικό λογισμικό για την ανάλυση των προσλαμβανόμενων εικόνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μέθοδος αυτή έχει εφαρμοστεί στην Ελλάδα από τον Μάιο του 2002, σε 700 περίπου ασθενείς, σε 14 κέντρα, ενώ, παγκοσμίως, εφαρμόζεται σε 61 χώρες.

Η βίντεο-κάψουλα είναι μεγέθους χαπιού βιταμίνης, διαστάσεων 11mm πλάτος, 26mm μήκος και βάρους 3,2gr, το οποίο έχει στο εσωτερικό μία μικροκάμερα. Η κάψουλα αυτή λοιπόν θα διέλθει με απόλυτα φυσιολογικό τρόπο μέσα από τον γαστρεντερικό σας σωλήνα, λαμβάνοντας έτσι περί τις 57.000 φωτογραφίες-εικόνες του εντέρου (2 φωτογραφίες κάθε δευτερόλεπτο). Οι εικόνες αυτές μεταδίδονται σε διάταξη αισθητήρων που τοποθετείται στην κοιλιακή σας χώρα. Η διάταξη των αισθητήρων προσαρτάται σε μία συσκευή καταγραφής, που είναι τύπου walkman και αποθηκεύει όλες τις εικόνες. Τοποθετείται στην ζώνη καταγραφής, η οποία φοριέται γύρω από την μέση. Η κάψουλα είναι μίας χρήσης και θα απεκκριθεί φυσιολογικά με την κίνηση του εντέρου.

Γιατί πραγματοποιείται η ενδοσκόπηση με κάψουλα

Η διαγνωστική αυτή μέθοδος επιτρέπει στον γιατρό σας να εξετάσει τα τρία μέρη (δωδεκαδάκτυλο, νήστιδα, ειλεό) του λεπτού σας εντέρου. Βοηθά να καθοριστεί η αιτία για περιοδικά ή μόνιμα συμπτώματα όπως πόνος, μετεωρισμός, διάρροια, αιμορραγία ή αναιμία, όπου στις περισσότερες περιπτώσεις, οι άλλες διαγνωστικές μέθοδοι δεν καταφέρνουν να προσδιορίσουν την αιτία των συμπτωμάτων σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε, στις οποίες έχει προηγηθεί χειρουργική επέμβαση στην κοιλιά και εκτομή εντέρου, η ενδοσκόπηση με κάψουλα θα μας βοηθήσει να αναγνωρίσουμε τυχόν στενώσεις, αναστομωτικά έλκη, άτυπες γωνιώσεις ή καθήλωση και δυσκινησία του εντέρου λόγω μετεγχειρητικών συμφύσεων.

Τι μπορεί να διαγνώσει

Αιμορραγικές εστίες, πολύποδες, καλοήθεις όγκους του λεπτού εντέρου, τη νόσο του Crohn, τον καρκίνο του λεπτού εντέρου, το σύνδρομο δυσαπορρόφησης, λεμφαγγειεκτασίες, στενώσεις, έλκη, κ.α.

Πού να απευθυνθείτε

Η εξέταση αυτή στην Ελλάδα άρχισε να εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2002. Η μέθοδος εφαρμόζεται σε 14 κέντρα σε όλη τη χώρα, εκ των οποίων τα 8 είναι δημόσια νοσοκομεία και τα υπόλοιπα είναι ιδιωτικές κλινικές. Στην Θεσσαλονίκη εφαρμόζεται μόνο στην «Γενική Κλινική».

Καλύπτεται η εξέταση από τα δημόσια ταμεία;

Η διαγνωστική αυτή μέθοδος καλύπτεται από τα δημόσια ταμεία και γράφεται στα βιβλιάρια των ασθενών ως αναλώσιμο υλικό.

Πώς γίνεται

Καταπίνετε την κάψουλα, που είναι σαν ένα χάπι. Στη συνέχεια, φοράτε στη μέση σας μία συσκευή (φανταστείτε την σαν ένα walkman). Μετά από 8 ώρες, θα αφαιρέσετε την ζώνη και θα την επιστρέψετε στον γιατρό σας για να την επεξεργαστεί μέσα από έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η κάψουλα είναι μίας χρήσης και θα απεκκριθεί φυσιολογικά.

Οδηγίες ασθενούς για Ενδοσκόπηση με Κάψουλα

Ανήκετε σε μια ομάδα ανθρώπων η οποία χρειάστηκε, σε νεογνική ή βρεφική ηλικία, να χειρουργηθείτε και ο θεράποντας ιατρός σας να παρέμβει με ερευνητική λαπαροτομία και στη συνέχεια, εκτομή τμήματος από το λεπτό σας έντερο και τέλος αναστόμωση κατά περίπτωση. Ο γιατρός σας έχει αποφασίσει ότι, προκειμένου να αξιολογηθεί επαρκώς η μετεγχειρητική εικόνα του εντέρου σας, θα πρέπει να κάνετε μία εξέταση που ονομάζεται Ενδοσκόπηση με Κάψουλα. Σε περιπτώσεις όπως και η δική σας, με ιστορικό δηλαδή προηγηθείσας ενδοκοιλιακής επέμβασης και άρα πιθανότητας ύπαρξης συμφύσεων ή στενώσεων, θα σας ζητηθεί να καταπιείτε πριν την βίντεο-κάψουλα, την κάψουλα βατότητας. Η κάψουλα βατότητας είναι βιολογικό υλικό, απορροφήσιμο από τον ανθρώπινο οργανισμό και άρα αβλαβές σε περίπτωση απόφραξης και παραμονής της μέσα στο έντερο. Μπορεί να μας πληροφορήσει για την βατότητα του γαστρεντερικού σας σωλήνα και άρα την ευχερή διέλευση της κάψουλας ενδοσκόπησης. Στην περίπτωση που παρατηρηθεί αναστολή αποβολής της κάψουλας βατότητας, αυτό σημαίνει ότι η εξέταση δεν μπορεί να προχωρήσει, αλλά και ότι πιθανολογείται κάποια ανωμαλία στο έντερό σας, η οποία μπορεί και να χρειάζεται αντιμετώπιση. Προκειμένου ο γιατρός σας να λάβει όσο το δυνατόν ακριβέστερες πληροφορίες από αυτή την εξέταση, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες:

  1. Μην φάτε ή μην πιείτε τίποτα για 8 ώρες πριν την ενδοσκόπηση με κάψουλα.
  2. Παρακαλώ προσέλθετε στο ιατρείο στην προκαθορισμένη ώρα.
  3. Στο ιατρείο πριν την εξέταση θα σας γίνει μια ενημέρωση, θα καταχωρηθούν τα στοιχεία σας και θα σας ζητηθεί η έγκρισή σας.
  4. Με την βοήθεια αυτοκόλλητων επιθεμάτων θα τοποθετηθεί στην κοιλιακή σας χώρα η διάταξη των αισθητήρων και θα συνδεθεί με την συσκευή καταγραφής, την οποία θα φορέσετε πάνω σε μία ζώνη γύρω από την μέση σας. Κατόπιν θα σας ζητηθεί να καταπιείτε την κάψουλα.
  5. Μην φάτε ή μην πιείτε τίποτα για τουλάχιστον 2 ώρες μετά την κατάποση της κάψουλας. Μετά από 4 ώρες μπορείτε να φάτε ένα ελαφρύ γεύμα. Μετά την συμπλήρωση της εξέτασης μπορείτε να επιστρέψετε στην κανονική σας διατροφή. Επικοινωνήστε αμέσως με τον γιατρό σας αν αισθανθείτε κοιλιακό πόνο ή ναυτία ή κάνετε εμετό.
  6. Η ενδοσκόπηση με κάψουλα διαρκεί 8 ώρες. Κατά την διάρκεια της εξέτασης αποφύγετε έντονη σωματική δραστηριότητα. Επιπλέον δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφαιρέσετε την ζώνη κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου και αποφύγετε απότομες κινήσεις και χτυπήματα αυτής.
  7. Θα πρέπει αρκετά συχνά να βεβαιώνεστε ότι το μικρό λαμπάκι στην κορυφή της συσκευής που βρίσκεται στην ζώνη σας, αναβοσβήνει με ρυθμό δύο φορές το δευτερόλεπτο. Αν για κάποιο λόγο δεν συμβαίνει αυτό, σημειώστε την ώρα και ενημερώστε τον γιατρό σας. Επίσης καταγράψτε την ώρα και το είδος οποιασδήποτε λήψης τροφής όπως επίσης και οτιδήποτε ασυνήθιστο.
  8. Μετά από 8 ώρες η συσκευή, η ζώνη και η διάταξη των αισθητήρων πρέπει να αφαιρεθούν και να επιστραφούν στον γιατρό σας.
  9. Μόλις επιστρέψετε τον εξοπλισμό, ο γιατρός σας θα επεξεργαστεί τις πληροφορίες από την συσκευή καταγραφής δεδομένων και θα δει ένα έγχρωμο βίντεο με τις εικόνες που πήρε από την κάψουλα. Στη συνέχεια θα μελετήσει τις εικόνες αυτές και θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας πει τα αποτελέσματα, δίνοντάς σας τη διάγνωση με κάποιες ενδεικτικές εικόνες.
  10. Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας όταν επιβεβαιώσετε θετικά την αποβολή της κάψουλας από το σώμα σας.