Βιογραφικό

profile2

ΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Η Χειρουργός Παίδων Ραμματά Αικατερίνη γεννήθηκε στο Βόλο το 1970. Εισήχθη με υποτροφία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στην Κρήτη επίσης εκπλήρωσε και τις υποχρεώσεις της στην Υπηρεσία Υπαίθρου.

Έπειτα ειδικεύτηκε επί επταετία στην Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική Χειρουργικής Παίδων ΑΠΘ, όπου και απέκτησε, μετά από εξετάσεις, τον τίτλο της Χειρουργού Παίδων. Επίσης διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης της ως άνω κλινικής, περίοδο κατά την οποία δημοσίευσε, και παρουσίασε μεγάλο αριθμό εργασιών, αλλά και συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με μαθήματα στους φοιτητές.

Ακολούθως και επί διετίας μετεκπαιδεύτηκε και εργάσθηκε σε κλινικές του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας. Αναλυτικά, επί εξαμήνου στην κλινική Χειρουργικής Παίδων του Sheffield όπου παρακολούθησε τις εργασίες του τμήματος Νεογνικής Χειρουργικής, ΜΕΘΝ (Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Νεογνών) και Παιδοουρολογίας. Παράλληλα έλαβε μέρος και σε ερευνητικά προγράμματα-πρωτόκολλα με συγγραφή και δημοσίευση εργασιών, αλλά και συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια. Τα επόμενα εξάμηνα κατέλαβε έμμισθη θέση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, ως ειδικός στην Πανεπιστημιακή κλινική Χειρουργικής Παίδων του Royal Alexandra Children's Hospital στο Brighton, με πλήρη απασχόληση και συμμετοχή.
Κατά την παραμονή της στη Μεγάλη Βρετανία, εκπόνησε Μεταπτυχιακή Εργασία με θέμα: «Καθορισμός πλαισίου εγχειρητικής αγωγής για την πρόληψη του Συνδρόμου Βραχέος Εντέρου σε νεογνά και βρέφη».

Είναι μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών, των Εταιρεία Χειρουργών Παίδων Βορείου Ελλάδος, Εταιρεία Χειρουργών Παίδων Ελλάδος, Παιδιατρική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος, European Paediatric Surgeon's Association, British Association of Paediatric Surgeons. Full Registration of General Medical Counsil.

Η γιατρός διατηρεί από το 2005 ιδιωτικό ιατρείο στη Θεσσαλονίκη, παράλληλα συνεργάζεται με την Γενική Κλινική « Άγιος Λουκάς», όπου είναι υπεύθυνη του τμήματος Χειρουργικής Παίδων και αναλαμβάνει όλα τα περιστατικά που άπτονται της ειδικότητας.