Τα αιμαγγειώματα είναι οι συχνότεροι καλοήθεις όγκοι της βρεφικής ηλικίας, σε ποσοστό που κυμαίνεται στο 4-5%. Δημιουργούνται από την άτακτη γέννηση μικρών αγγείων σε κάποια περιοχή του σώματος, κυρίως στο δέρμα. Ανάλογα με το βάθος τους στο δέρμα χαρατκηρίζονται ως «επιπολής» ( επιφανειακά),  «εν τω βάθει» (στο βάθος του δέρματος) και μικτά.

Τα αιμαγγειώματα εμφανίζονται συχνότερα στα πρόωρα βρέφη και κυρίως στα κορίτσια, στα βρέφη πολύδιμων κυήσεων, στα βρέφη μητέρων μεγαλύτερης ηλικίας ή με ιστορικό προεκλαψίας, αλλά μπορούν να είναι και κληρονομικά σε ποσοστό 50%. Περίπου 20% των βρεφών εμφανίζουν πολλαπλά αιμαγγειώματα.

Εντοπίζονται συνήθως στο κεφάλι και το λαιμό αλλά και σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ακόμη και σε εσωτερικά όργανα.

Εμφανίζονται στον 1-2 μήνα της ζωής του βρέφους με τη μορφή ήπιας τηλαγγειεκτασίας (κοκκινίλας στο δέρμα) και συνεχίζουν να μεγαλώνουν απο 3 έως και σπανίως, τα δύο χρόνια. Σταθεροποιούνται και στη συνέχεια υποχωρούν προοδευτικά έως και στο 70% σμέχρι την ηλικία των 7 χρόνων, αφήνοντας συνήθως ένα μικρό σημαδάκι.

Τα αιμαγγειώματα, επειδή είναι καλοήθους αιτιολογίας και και σε υψηλό ποσοστό υποχωρούν, τις περισσότερες φορές δεν απαιτείται θεραπεία, εκτός εάν προκαλούν διαταραχή σε κάποιο όργανο, όπως ένα αιμαγγείωμα κοντά στο βλέφαρο που επηρεάζει την όραση, ή εάν στο σημείο που βρίσκονται, αιμορραγούν και επιμολύνονται ή για λόγους αισθητικούς – ψυχολογικούς για το παιδί.

Επίσης, μπορεί να χορηγηθεί φαρμακευτική αγωγή για την επιτάχυνση της εξαφάνισής τους.

Επεμβατικές θεραπείς του αιμαγγειώματος

Επεμβατικά, η Χειρουργός Παίδων Δρ. Κ. Ραμματά, μπορεί να τα εξαλείψει με θεραπεία laser στη Κλινική Άγιος Λουκάς. Επίσης, με χειρουργική εκτομή  όταν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, όπως: Απόφραξη των αεροφόρων οδών, του έξω ακουστικού πόρου, του ρινοφάρυγγα και του πεπτικού συστήματος, περιορισμός της όρασης και του οπτικού πεδίου, νέκρωση, εξέλκωση και αιμορραγία, επιμένουσα φλεγμονή, παρουσία θρομβοκυτταροπενίας, ή έντονος πόνος.