Διόρθωση πρόσθιας εκτοπίας ορθού σε νήπιο

Η διόρθωση της πρόσθιας εκτοπίας του ορθού, είναι μία συγγενής διαμαρτία που αποτελεί την απλούστερη μορφή από το σύνολο των ανωμαλιών της ορθοπρωκτικής χώρας. Ορίζεται ως η μικρότερη έκταση του…

Continue ReadingΔιόρθωση πρόσθιας εκτοπίας ορθού σε νήπιο