Τα εκκολπώματα της ουροδόχου κύστης είναι μία συγγενής διαμαρτία κατά την οποία παρατηρείται σακκοειδής προσεκβολή του τοιχώματος της ουροδόχου κύστης.

Η αντιμετώπισή τους γίνεται από Παιδοχειρουργό – Παιδοουρολόγο, ενδοσκοπικά.