Ενδοσκοπική Χειρουργική σε παιδιά

Οι ενδοσκοπικές τεχνικές αποτελούν επανάσταση και στην Παιδοχειρουργική. Οι ενδοσκοπικές τεχνικές είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική και η λαπαροσκοπική χειρουργική μιας τομής, το laser, η κυστεοσκόπηση. Χρησιμοποιούνται ως εργαλεία στη διάγνωση και θεραπεία παθήσεων, αυξάνοντας σημαντικά την ποιότητα των αποτελεσμάτων με τη μικρότερη δυνατή χειρουργική τομή. 

Ο Χειρουργός Παίδων έχει κατά τη διάρκεια της επέμβασης την εικόνα σε οθόνη, μέσω βιντεοκάμερας που είναι συνδεδεμένη με το λαπαροσκόπιο. Ακτίνες laser, μονάδες ηλεκτροχειρουργικής, πληθώρα ειδικών εργαλείων και ενδοσκόπια αποτελούν τον τεχνολογικά προηγμένο απαραίτητο εξοπλισμό. Ο Παιδοχειρουργός, εκτός από την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και την εμπειρία πρέπει να συνεργάζεται με Κλινική που διαθέτει εξοπλισμό για παιδιά (ενδοσκοπικό εξοπλισμό, μικροσκόπια αιχμής, ραδιοσυχνότητες και laser).

Η ενδοσκοπική χειρουργική εφαρμόζεται από την Δρ. Κ. Ραμματά για τις περισσότερες παιδοχειρουργικές επεμβάσεις όταν δεν συντρέχουν λόγοι για τη μη εφαρμογή τους, όπως: