Επεμβάσεις που αναλαμβάνει η χειρουργός παίδων Κατερίνα Ραμματά

Η Χειρουργός Παίδων Δρ. Κατερίνα Ραμματά, διαθέτει μεγάλη κλινική εμπειρία σε όλες τις παιδοχειρουργικές και παιδοουρολογικές επεμβάσεις κατά τη διάρκεια εξειδίκευσής της στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ως επιστημονικά υπεύθυνη του Παιδοχειρουργικού Τμήματος της Κλινικής «Αγιος Λουκάς», το οποίο αποτελεί Κέντρο Αναφοράς στην Ελλάδα, αντιμετώπισε χειρουργικά, παθήσεις από τις οποίες μπορεί να πάσχει το πρόωρο ή τελειόμηνο νεογνό, καθώς και βρέφη και παιδιά κάθε ηλικίας μέχρι και την εφηβεία.

Η εξειδίκευση και μεγάλη εμπειρία της στις νέες χειρουργικές τεχνικές όπως είναι η λαπαροσκοπική χειρουργική για παιδιά, της παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγει πάντα την πλέον αποτελεσεματική και ασφαλή τεχνική ( ανοιχτή, λαπαροσκοπική, ενδοσκοπική), για το κάθε παιδί ξεχωριστά, καθώς αποτελεί μια ξεχωριστή περίπτωση με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά.

Ο άρτιος και σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός της Κλινικής «Άγιος Λουκάς»,  της παρέχει τη δυνατότητα να εφαρμόσει  εξελιγμένες ενδοσκοπικές, λαπαροσκοπικές και, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που ελαχιστοποιούν τον μετεγχειρητικό πόνο και τη νοσηρότητα των μικρών ασθενών,  μειώνουν χρονικά τη νοσηλεία τους, είτε σε μία, είτε σε λίγες μέρες. Σε ένα ασφαλές χειρουργικό περιβάλλον και με ένα έμπειρο Χειρουργό, το παιδί είναι πολύ πιο ασφαλές, ενώ οι επιπλοκές ελαχιστοποιούνται.

Χειρουργικές επεμβάσεις που αναλαμβάνει:

Νεογνική Χειρουργική

Χειρουργική Βρεφών Παιδιών και Εφήβων

Παιδοουρολογία

Πρωτοπόρες Μέθοδοι

Καινοτόμες μέθοδοι