Οπτικό υλικό και παρουσιάσεις της Χειρουργού Παίδων Κ. Ραμματά σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια, καθώς και σε εκδηλώσεις ενημέρωσης Παιδιάτρων και κοινού. Για την πλήρη επιστημονική δράση της Ιατρού επισκεφθείτε την σελίδα του βιογραφικού της

Δημοσιεύσεις – Άρθρα