Φίμωση είναι η κλειστή ακροποσθία και αδυναμία αποκάλυψης της βαλάνου στο 100%.

Το νεογέννητο αγόρι έχει κλειστή ακροποσθία στο 94%. Δεν ονομάζεται όμως φίμωση. Αυτό το ποσοστό στην ηλικία των 4 χρόνων πέφτει σχεδόν κατά το ήμισυ δηλ.στο 55%. Στην  ηλικία των 8 χρόνων η κλειστή ακροποσθία μειώνεται στο 20% και στην ηλικία των 11-14 χρόνων, μόνο 4% εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Για τους παραπάνω λόγους δεν πρέπει μια εικόνα δυσκολίας αποκάλυψης της βαλάνου να χαρακτηρίζεται σαν φίμωση.

Η διάγνωση της φίμωσης γίνεται από τον Παιδοχειρουργό και η θεραπεία της είναι η περιτομή υπό γενική αναισθησία.

Πριν την ηλικία των 3 χρόνων δεν προβαίνουμε στην διενέργεια μαλάξεων  της ακροποσθίας γιατί υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης:

Όταν έχουμε οποιαδήποτε αμφιβολία για την ακροποσθία, ρωτάμε τον Παιδοχειρουργό

Στενός δακτύλιος ακροποσθίας

Στενός δακτύλιος ακροποσθίας ο οποίος διαφέρει ασπο τη φίμωση, είναι ότι μπορεί η βάλανος να αποκαλύπτεται στο 100% αλλά υπάρχει εμφανής στένωση της ακροποσθίας με τη μορφή δακτυλίου.

Όταν το πρόβλημα είναι στην ακροποσθία με την μορφή του στενού δακτυλίου μπορεί να δοκιμαστεί η συντηρητική θεραπεία η οποία έγκειται στην διενέργεια μαλάξεων της ακροποσθίας, κατά την διάρκεια του μπάνιου από το ίδιο το παιδί ή από τον γονέα, στις πιο απλές περιπτώσεις.

Στις πιο σοβαρές περιπτώσεις, ακολουθείται εφαρμογή κορτιζονούχας αλοιφής επί του δακτυλίου με συγκεκριμένη αγωγή και υπό την επίβλεψη του Παιδοχειρουργού. Αυτή η θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί έως 3 φορές με μεσοδιαστήματα ελεύθερα. Εκ του αποτελέσματος κρίνεται η απόφαση που θα ληφθεί για την αντιμετώπισή της.

Εάν δεν υπάρχει βελτίωση και υπάρχοντα τον κίνδυνο της ουλώδους φίμωσης ή της παραφίμωσης, ο Χειρουργός Παίδων προχωρά σε επέμβαση, η οποία μπορεί να είναι ραχιαία σχάση ή περιτομή, πάντα υπό γενική αναισθησία.

Παραφίμωση

Παραφίμωση είναι ο στραγγαλισμός της βαλάνου από την ακροποσθία και αδυναμία ανάταξης της τελευταίας και απαιτείται άμεση επίσκεψη στον παιδοχειρουργό.

Όταν έχουμε επεισόδιο παραφίμωσης χρειάζεται επειγόντως να επισκεφθεί το παιδί Παιδοχειρουργό, διότι είναι κρίσιμη κατάσταση κατά την οποία στραγγαλίζεται η βάλανος.

Συμπτώματα: το παιδί παρουσιάζεται έντονα ανήσυχο, με πόνο και δούμε την βάλανο με σκούρο έντονο κόκκινο χρώμα ή και μπλε με οίδημα, σε πλήρη αποκάλυψη.

Πρέπει άμεσα ο  Π/Χ να κάνει ανάταξη  γι’ αυτό ο χρόνος εδώ είναι πολύτιμος.