Ενδιαφέροντα επιστημονικά περιστατικά

Ιδιαίτερα, ενδιαφέροντα ή σπάνια περιστατικά παιδοχειρουργικών προβλημάτων που αντιμετώπισε η Χειρουργός Παίδων Κατερίνα Ραμματά και παρουσίασε σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά συνέδρια.