Οι όρχεις φέρουν στην επιφάνειά τους σπερματικές φλέβες στις οποίες υπάρχουν ειδικές βαλβίδες που βοηθούν στην κυκλοφορία του αίματος από την περιφέρεια προς το κέντρο. Όταν οι βαλβίδες δεν λειτουργούν σωστά, το αίμα επιστρέφει από τις μεγάλες στις μικρές φλέβες, λιμνάζει και διευρύνει το αγγείο. Αυτή η διεύρυνση ονομάζεται κιρσοκήλη.

Η κιρσοκήλη εντοπίζεται αριστερα, σπάνια δεξιά ή και αμφοτερόπλευρα. Είναι επίσης σπάνια πάθηση σε παιδιά κάτω των 9 ετών, τα ποσοστά της αυξάνουν με την ηλικία και εντοπίζονται στους εφήβους κυρίως στην ηλικία των 15 ετών, σε ποσοστό 15% .

Η κιρσοκήλη εάν δεν είναι πολύ μεγάλη μπορεί να μην προκαλεί κανένα σύμπτωμα ούτε πόνο. Μπορεί να προκαλεί ήπιο πόνο ή αίσθημα βάρους στον όρχι. Απαιτείται όμως η έγκαιρη χειρουργική της αντιμετώπιση διότι εάν δεν δεν θεραπευτεί, προκαλεί σε υψηλό ποσοστό μερική ατροφία του όρχεως και σε διαταραχές στην σπερματογένεση. Γι΄αυτό η ύπαρξη κιρσοκήλης, αποτελεί  μια από τις κυριότερες αιτίες υπογονιμότητας στους άνδρες.

Υπάρχει η κιρσοκήλη 1ου βαθμού που μπορεί να ψηλαφηθεί όταν αυξάνεται η ενδοκοιλιακή πίεση, αλλά όχι στην ηρεμία και δεν χειρουργείται, η 2ου βαθμού, που δεν είναι ορατή αλλά που μπορεί να ψηλαφηθεί στην ηρεμία και η 3ου βαθμού που είναι ορατή σε κατάσταση ηρεμίας. Και οι δύο χειρουργούνται διότι στα παιδιά προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη του όρχεως.

Τη διάγνωση της κιρσοκήλης κάνει ο Παιδοχειρουργός μετά από ψηλάφιση, ή υπερηχογράφημα και το έγχρωμο Doppler (triplex) του οσχέου.

Η Χειρουργός Παίδων Δρ. Κ. Ραμματά, για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλής εφαρμόζει την προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική με χρήση της μεθόδου έγχυσης ICG,  για την αποφυγή εμφάνισης μετεγχειρητικής Υδροκήλης