Η κύστη κόκκυγος ή τριχοφωλεακό συρίγγιο είναι μία κυστική βλάβη στην περιοχή του κόκκυγα, η οποία προκαλεί απόστημα και χρόνια φλεγμονή. Δημιουργείται, συνήθως, από διείσδυση τριχών μέσα στο δέρμα, αλλά μπορεί να υπάρχει και γενετική προδιάθεση. Εμφανίζεται κυρίως στα νεαρά αγόρια 15-25 ετών με αυξημένη τριχοφυϊα, παχυσαρκία και ορμονικές διαταραχές.

Η κυστική βλάβη αρχικά μοιάζει με μικρό απόστημα που είναι πιθανό να υποχωρήσει και να επανέλθει αργότερα με υποτροπιάζουσες φλεγμονές. Συχνότερα όμως, μεγαλώνει και μετατρέπεται σε ένα φλεγμονώδες απόστημα κόκκινο, διογκωμένο και σκληρό, το οποίο πονά. Συχνά, παρατηρείται αυτόματη εκροή δύσοσμου υγρού ή πυώδους υλικού από ένα σημείο (συρίγγιο), εάν σπάσει μόνο του. Η εξέλιξή του είναι να υποτροπιάσει, ή να δημιουργήσει και συρίγγιο.  

Την κύστη κόκκυγος ελέγχει και θεραπεύει ο Παιδοχειρουργός ή στους ενήλικες, ο Γενικός Χειρουργός. Η θεραπεία, εξαρτάται από την κατάσταση του πάσχοντος. Εάν το απόστημα βρίσκεται σε οξεία φάση με έντονο πόνο, τότε συνήθως γίνεται διάνοιξη και παροχέτευση ώστε να ελαττωθεί η φλεγμονή ενώ χορηγείται αντιβίωση και στη συνέχεια προγραμματίζεται η επέμβαση διότι αποτελεί την μοναδική οριστική λύση στο πρόβλημα.

Η επέμβαση έχει ως στόχο να αφαιρεθεί ή να καταστραφεί πλήρως η κύστη, μαζί με τους συνοδούς πόρους και τα συρίγγια, ώστε να διασφαλιστεί στον μέγιστο δυνατό βαθμό ότι δεν θα υπάρξει υποτροπή.

Ενδοσκοπικό Laser για την κύστη κόκκυγα για παιδιά

Η Χειρουργός Παίδων Δρ. Κ. Ραμματά, χρησιμοποιεί τις πλέον προηγμένες τεχνικές για τη θεραπεία της Κύστης Κόκκυγα αναλόγως της φύσης της κύστης και της ύπαρξης ή όχι συριγγίου, με στόχο το βέλτιστο αποτέλεσμα χωρίς υποτροπές. Αυτές είναι:

Πλεονεκτήματα

Η Laser θεραπεία, έχει πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα για τα παιδιά:

Η επέμβαση

Το παιδί είναι υπο γενική αναισθησία. Aπό μια μικροσκοπική οπή εισέρχεται στην κύστη ένα ενδοσκόπιο που περιλαμβάνει κάμερα για πλήρη επόπτευση του χώρου, ενδοσκοπικά εργαλεία και laser, με τα οποία είναι δυνατή η πλήρης απομάκρυνση των τριχών, η φωτοθερμική αποδόμηση του βλεννογόνου και η σύγκλειση της κύστης.  

Ακολουθεί η μετεγχειρητική παρακολούθηση για την αφαίρεση των ραμμάτων με τα οποία έκλεισε η οπή εισόδου του ενδοσκοπίου. Κυρίως όμως διότι είναι πολύ σημαντικός ο έλεγχος για την αποφυγή συλλογής υγρών εντός των τραυμάτων.