Λαπαροσκοπική Χειρουργική στα παιδιά

Σήμερα οι περισσότερες επεμβάσεις που αφορούν στα παιδιά, μπορούν να γίνουν λαπαροσκοπικά, διαμέσου μικρών οπών με τη βοήθεια ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων, δίνοντας εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Ωστόσο, οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στα παιδιά (τόσο οι βασικές όσο και οι προχωρημένης πολυπλοκότητας) απαιτούν την αυστηρή τήρηση των παρακάτω κριτηρίων:

Η Χειρουργός Παίδων Δρ. Κατερίνα Ραμματά, διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στις προηγμένες τεχνικές της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής και στη Single Port τεχνική (Χειρουργική της μιας οπής) που αποτελεί πρόσθετη εξειδίκευση της Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής.

Γιατί καθυστέρησε η λαπαροσκοπική χειρουργική στα παιδιά;

Στα παιδιά, η καθυστέρηση εφαρμογής της λαπαροσκοπικής χειρουργικής στην Ελλάδα – με αποτέλεσμα τη μικρή εμπειρία πολλών Χειρουργών Παίδων στη νέα τεχνική- οφείλεται σε «τεχνικούς» λόγους: Παιδιά είναι τα νεογέννητα αλλά και οι έφηβοι έως 18 χρόνων. Χρειαζόταν πολλών διαφορετικών μεγεθών κάμερες και μικροεργαλεία, αναλόγως της ηλικίας του παιδιού για τη διενέργεια των ίδιων επεμβάσεων. Κάθε ηλικία είναι μία διαφορετική ομάδα με τελείως εξειδικευμένες ανάγκες. Επίσης, όταν αναφερόμαστε στα νεογέννητα, η λαπαροσκοπική χειρουργική απαιτεί πολύ πιο λεπτούς χειρισμούς που προκύπτουν μέσα από τη μεγάλη εμπειρία και τη διαθέτουν κυρίως όσοι εξειδικεύθηκαν στο εξωτερικό. Οι υπόλοιποι, είχαν λόγο να αμφισβητούν τα τεράστια πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής.

Ευτυχώς, πλέον της μίας 10ετίας και στην Ελλάδα διενεργούνται λαπαροσκοπικές επεμβάσεις στα παιδιά.

Στην κλινική «Άγιος Λουκάς» στην οποία είναι υπεύθυνη του Παιδοχειρουργικού Τμήματος η Δρ. Αικ. Ραμματά, υπάρχει πλούσιος λαπαροσκοπικός εξοπλισμός όλων των χιλιοστών ώστε η ομάδα της να μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε ανάγκη με βάση την ηλικία. Μπορούν πλέον να διενεργηθούν όλες οι λαπαροσκοπικές επεμβάσεις παίδων ακόμη και λίγες ώρες μετά τη γέννηση των νεογνών, εάν αφορούν σε συγγενείς διαμαρτίες.

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής παίδων

Τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής χειρουργικής έναντι της ανοιχτής χειρουργικής στα παιδιά, είναι:

Το μεγαλύτερο όμως πλεονέκτημα είναι το χειρουργικό:

Μειονεκτήματα

Στα μειονεκτήματα της περιλαμβάνονται οι πρόσθετες δαπάνες που απαιτούνται για τα λαπαροσκοπικά εργαλεία, η έλλειψη της απτικής αντίληψης, η μείωση της αντίληψης του βάθους, το μικρότερο περιθώριο λάθους σε σχέση με την κλασική χειρουργική και οι ειδικές επιπλοκές που χρήζουν ιδιαίτερο βαθμό εμπειρίας για την αξιολόγηση και αντιμετώπισή τους.

Από την εμπειρία μας, είναι ελάχιστες, σχεδόν απίθανες οι περιπτώσεις που λόγω τεχνικών δυσκολιών μία λαπαροσκοπική επέμβαση μπορεί να μεταβληθεί σε ανοιχτό χειρουργείο, αλλά αναφέρονται ως ενδεχόμενο.

Λαπαροσκοπικές επεμβάσεις που διενεργούμε σε παιδιά

Οι συνηθέστερες λαπαροσκοπικές επεμβάσεις σε παιδιά είναι: