Η μέθοδος ICG είναι μία από τις σημαντικές καινοτόμες εξελίξεις της προηγμένης λαπαροσκοπικής Παιδοχειρουργικής αλλά και γενικότερα της Χειρουργικής.

Πρόκειται για μία διαδικασία που περιλαμβάνει την ενδοφλέβια ή τοπική έγχυση μιας χρωστικής, του Indocyanin Green (ICG),  και προκαλεί φθορισμό κατά τη διάρκεια της λαπαροσκοπικής επέμβασης. Η κάμερα που είναι ενσωματωμένη στο λαπαροσκόπιο, παρέχει τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της επέμβασης να δει κανείς τους ιστούς της κοιλίας να φθορίζουν, ώστε να ξεχωρίζουν καλύτερα τα διάφορα ανατομικά στοιχεία, π.χ. τα αγγεία, οι όγκοι, οι λεμφαδένες και να γίνουν ακόμη πιο ευκρινή τα όρια των εκτομών προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες σε παρακείμενους ιστούς. Έχει δε ιδιαίτερη χειρουργική αξία κατά την αφαίρεση όγκων και κύστεων όπου ο καθαρισμός πρέπει να είναι άριστος.

Προϋπόθεση αποτελεί, η Κλινική με την οποία συνεργάζεται ο Χειρουργός Παίδων να διαθέτει τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Η Χειρουργός Παίδων Δρ. Κ. Ραμματά, εφαρμόζει την ICG Μέθοδο φθορισμού στην Κλινική Άγιος Λουκάς για: