Οι χειρουργικές παθήσεις των νεογνών αποτελούν ένα από τα σοβαρά και πολλές φορές δύσκολα αντιμετωπίσιμα προβλήματα της νεογνικής ηλικίας.

Στον τομέα της Νεογνικής Χειρουργικής που εξειδικεύεται η Δρ. Κατερίνα Ραμματά, οι παθήσεις αφορούν κυρίως στο πεπτικό, στην κοιλιακή χώρα,  στο αναπαραγωγικό σύστημα, στο ουροποιητικό σύστημα, στο διάφραγμα και στις στις χοληφόρους οδούς. Περίπου στο 50% των περιπτώσεων που αφορούν σε νεογνά, η αντιμετώπιση του προβλήματος είναι επείγουσα χειρουργική. Στα υπόλοιπα, συστήνεται προσωρινά συντηρητική αγωγή, παρακολούθηση και επέμβαση σε εύθετο χρόνο.

Σε όλες τις χειρουργικές περιπτώσεις απαιτείται μεγάλη εμπειρία της Παιδοχειρουργού και της ομάδας της και Χειρουργείο υψηλών προδιαγραφών.

Ενδεικτικά προβλήματα νεογνών που αντιμετωπίζει η Χειρουργός Παίδων Κατερίνα Ραμματά:

Ενδεικτικά προβλήματα βρεφών που αντιμετωπίζει η Χειρουργός Παίδων Κατερίνα Ραμματά:

Δείτε ιδιαίτερα περιστατικά σε νεογνά που αντιμετώπισε η Παιδοχειρουργός

Υδροκήλη των βρεφών χαρακτηρίζεται η συγκέντρωση υγρού στην περιοχή γύρω από τον όρχι. Εμφανίζεται σαν μαλακή διόγκωση του ημιοσχέου.

Είναι αποτέλεσμα της μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας η οποία εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της εμβρυϊκής ηλικίας. Το κανάλι μέσω του οποίου κατέρχεται ο όρχις στην κανονική του θέση δεν έχει κλείσει, με αποτέλεσμα να παραμείνει λίγο υγρό από αυτό της περιτοναϊκής (κοιλιακής) κοιλότητας.

Δείτε αναλυτικά εδώ

Συνοπτική επιστημονική παρουσίαση της Χειρουργού Παίδων Κ. Ραμματά σε επιστημονικό συνέδριο ως προς τους χειρουργικούς χειρισμούς με βάση την εμπειρία της. Για εκλαϊκευμένη ανάλυση του τρόπου διαχείρισης των ασθενών, απευθυνθείτε στην ιατρό.

Άµφω : σοβαρού βαθµού αναπνευστική δυσχέρεια

1:5000 - 7000 • Αγόρια : κορίτσια – 2:1

90% Οστική 10% Μεµβρανώδης

Συνοδές Ανωµαλίες: 50%

Άµεση τοποθέτηση στοµατοφαρυγγικού σωλήνα

CT scan

Χειρουργική αντιµετώπιση με διαρρινική ενδοσκοπική τεχνική ή δια-υπερωική άµεση τεχνική

Μικρογναθισµός – Υπερωιοσχιστία

Υποπλαστική κάτω γνάθος, µετατοπισµένη προς τα πίσω

Βάση της γλώσσας µετατοπισµένη προς τα πίσω - εισπνευστική δυσχέρεια – άµεση τοποθέτηση ρινοφαρυγγικού σωλήνα

Grade 1 : τρώει και αναπνέει καλά

Grade 2 : αναπνέει καλά αλλά αποφράσσεται όταν σιτίζεται

Grade 3 : δεν µπορεί να φάει ή να αναπνεύσει

Άµεση έλξη της γλώσσας µε ή χωρίς σωλήνα σιτίσεως για 2 και 3 βαθµό. Επι αποτυχίας : Τραχειοστοµία

∆οµική ανωµαλία των ιστών ύπερθεντης γλωττίδας, µε αποτέλεσµα να συµπίπτουν τα τοιχώµατα κατά την εισπνοή

Λαρυγγοσκόπηση

Θεραπεία: Συντηρητική αρχικά. Επί αποτυχίας: Λαρυγγοπλαστική µε Laser

Μεµβρανώδες υπόλειµµα που αποφράσσει στο επίπεδο της γλωττίδας

Σπάνιο

Άµεση Λαρυγγοσκόπηση - Απλή ακτινογραφία face

Θεραπεία: Χειρουργική

Ανωµαλία η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειµµα του οπίσθιου τοιχώµατος του λάρυγγα που µπορεί να εκτέινεται και µέχρι το τραχειοοισοφαγικό τοίχωµα

Σπάνιο

Type 1,2,3,4

Λαρυγγοσκόπηση

Θεραπεία: Συντηρητική αρχικά µε παχύρευστη τροφή, ανάρροπη θέση και αντιπαλινδροµική αγωγή Χειρουργική : Ενδοσκοπική 1 και 2

Συνήθως λόγω νευρολογικού προβλήµατος κεντρικού ή περιφερικού

CT ή MRI

Θεραπεία : Επι αποτυχίας της συντηρητικής και επι θεραπεύσιµου νευρολογικού προβλήµατος – Χειρουργική

Όταν η διάµετρος της υπογλώττιδικής περιοχής είναι κάτω των 4 mm σε τελειόμηνο και κάτω των 3mm σε πρόωρο νεογνό

Πιο συχνά ιατρογενής μετά από ενδοτραχειακή διασωλήνωση

Θεραπεία: Λαρυγγοτραχειοπλαστική

Ανώριμοι τραχειακοί χόνδροι με αποτέλεσμα σύμπτωση του τοιχώματος, κυρίως κατά την εκπνοή.

Αρχικά συντηρητική θεραπεία

Το αναπνευστικό σύστηµα και η τραχεία προέρχονται από ένα κολόβωµα εξορµόµενο από το αρχέγονο πρόσθιο έντερο και το οισοφαγοτραχειακό διάφραγµα δηµιουργείται για να διαχωρίσει τα δύο συστήµατα. Αδυναµία σχηµατισµού αυτού του διαφράγµατος, έχει σαν αποτέλεσµα την παραπάνω ανωµαλία.

1 : 3000-5000

Type 1: ΕΑ-Περιφερικό συρίγγιο 86%

Type 2: ΕΑ- χωρίς συρίγγιο 7%

Type 3: Συρίγγιο χωρίς ΕΑ “H Type” 4%

Type 4: ΕΑ -Κεντρικό συρίγγιο 3%

Type 5: ΕΑ-Κεντρικό και Περιφερικό συρίγγιο <1%

Όταν υπάρχει υποψία προγεννητικά συνιστάται πάντα καρυότυπος

Κλινική Εικόνα: αδυναµία τοποθέτησης Levin εκσεσηµασµένη σιελόρροια αν.δυσχέρεια λόγω εισρόφησης µετεωρισµός όταν υπάρχει συρίγγιο

∆ιάγνωση: απλή α/α βαριούχο γεύµα ή βρογχοσκόπηση στην H Type

Αντιµετώπιση: συνεχή αναρρόφηση ανάρροπη θέση σταθεροποίηση-υγρά-αντιβίωση Χειρουργική αντιµετώπιση: στόχος η αναστόµωση των κολοβωµάτων και η σύγκλειση του συριγγίου σε ένα χρόνο

8η-10η εβδ. Κύησης αδυναµία σύγκλεισης των δοµών του διαφράγµατος

Πιο συχνή η οπισιοπλάγια-Bochdale

Πιο σπάνια η στερνοπλευρική-Morgani

(AΡ): 80% (∆Ε): 20% Άµφω: κάτω του 1%

1: 4000

Συνοδές ανωµαλίες στο 50% (Τρισωµία 18, ατρησίες ΓΕΣ, σκελετικές, καρδιαγγειακές ανωµαλίες)

Συνιστάται πάντα καρυότυπος

Όταν LHR κάτω του 1 και είσοδος του ήπατος στο ηµιθωράκιο τότε η πρόγνωση είναι πολύ κακή

Εµβρυοσκοπική χειρουργική για απόφραξη της τραχείας

Συνήθως αναπνευστική δυσχέρεια στην αίθουσα τοκετού

ΑΠΟΦΕΥΓΩ αερισµό µε µάσκα

Άµεσα διασωλήνωση και Ρινογαστρικό σωλήνα

Απαραίτητο το ECHO καρδίας

Το σοβαρότερο πρόβληµα αποτελεί η άλλοτε άλλου βαθµού υποπλασία του σύστοιχου πνεύµονα και η απορρέουσα πνευµονική υπέρταση

Χειρουργική αντιµετώπιση ΌΤΑΝ το νεογνό σταθεροποιηθεί

ΛΑΘΟΣ η άµεση-επείγουσα επέµβαση που γινόταν µέχρι πριν λίγα χρόνια µε πενιχρά αποτελέσµατα λόγω του υποπλαστικού πνεύµονα

Έχουν βελτιωθεί τα ποσοστά επιβίωσης λόγω του ECMO

Εξίσου σηµαντική και η µετεγχειρητική φροντίδα

Συγγενής ή λόγω πάρεσης φρενικού ν.

Χειρουργική θεραπεία όταν είναι σοβαρού βαθµού, για να επιτευχθεί η ανάπτυξη του σύστοιχου πνεύµονα

∆ιαφυγή αέρα από τον πνεύµονα:

  • Στον υπεζωκότα-πνευµοθώρακας
  • Στο πν. Παρέγχυµα-διάµεσο εµφύσηµα
  • Στο µεσοθωράκιο-πνεοµοµεσοθωράκιο
  • Στο περικάρδιο-πνευµοπερικάρδιο
  • Στον αγγειακό χώρο-εµβολή αέρα

 

Μόνο 1: 10000 υγιή κατά άλλα νεογνά είναι συµπτωµατικά.

Παροχέτευση µόνο σε σοβαρού βαθµό συµπτωµατικό πνευµοθώρακα

Κυστική μάζα η οποία επικοινωνεί με το σύστοιχο τραχειοβρογχικόδέντρο και αιματώνεται από την πνευμονική κυκλοφορία

Εμβρυολογικά: συμβαίνει διάσπαση μεταξύ μεσεγχύματος καιαναπνευστικών βρόγχων και παράλληλα υπερανάπτυξη τελικώνβρογχιολίων

Σπάνια διαμαρτία

Type 1: 50%μικρός αριθμός μεγάλων κύστεων μέχρι 7cmδιάμετρο

Type 2: 40%πολυάριθμες μικρές κύστεις <1cm διαμέτρου

Type 3: 10% ομοιογενής μικροκυστική μάζα – δίκην αφρού

∆∆ από Σ∆

‘Όταν έχουμε δημιουργία ύδρωπα <32 εβδ τότε η πρόγνωση είναιπτωχή, ενώ σε πάνω από 32εβδ δίνω βηταμεθαζόνη με καλάαποτελέσματα

CT ή MRI

Χειρουργική αντιμετώπιση

Τμήμα ανενεργού πνευμονικού παρεγχύματος με ανώμαλη αιμάτωση από την συστηματική κυκλοφορία και χωρίς επικοινωνία με το σύστοιχο τραχειοβρογχικό δέντρο

Ενδολοβιακό: περιβάλλεται από τον σύστοιχο υπεζωκότα

Εξωλοβιακό: δεν περιβάλλεται από τον υπεζωκότα

∆∆ από CCAM και Σ∆

Χειρουργική αντιμετώπιση

∆ημιουργούνται από ανώμαλο διαχωρισμό τουαναπνευστικού δέντρου από το αρχέγονο πρόσθιο έντεροστη διάρκεια της πρώιμης εμβρυογένεσης 4η-6ηεβδ

Συνήθως παραμένουν συνδεδεμένες με το τραχειοβρογχικόδέντρο

Πιο συχνά στο μεσοθωράκιο

Χειρουργική αντιμετώπιση Συγγενές Λοβώδες Εμφύσημα

Λόγω παγίδευσης αέρα συνήθως σε έναν ολόκληρο λοβό από παχύρευστη βλέννη, πτυχή βλεννογόνου, βρογχικές εκκρίσεις, δυσπλασία χόνδρινου σκελετού, ενδοπνευμονικές αγγειακές ανωμαλίες

Θεραπεία: Λοβεκτομή

Σταφυλοκοκκική πνευμονία

Κήλη Οισοφαγικού τρήματος και Παραοισοφαγοκήλη

Όγκοι-Κύστεις Μεσοθωρακίου (τερατώματα, δερμοειδέις κύστεις, κυστικά λεμφαγγειώματα)

Ευμεγέθες Κυστικό Ύγρωμα

Έκτοπος Θυρεοειδής στη βάση της γλώσσας

Ευμεγέθες βατράχιο