Η ουρητηροκήλη, μια σακκοειδής διεύρυνση του τελικού ενδοκυστικού τμήματος του ουρητήρα. Δηλαδή, μέσα στον ουρητήρα, δημιουργείται εξ αιτίας της πρόπτωσης της εσωτερικής επιφάνειας (βλενογόνο) του ουρητήρα, μια νέα κύστη.

Εμφανίζεται σε παιδιά με διπλούς νεφρούς (συνήθως κορίτσια) και είναι υπεύθυνη για αποφρακτικά φαινόμενα επιβαρύνοντας τον άνω ημίνεφρο και επηρεάζοντας την διηθητική του ικανότητα. Συνήθως εξαφανίζεται αυτόματα μετά την αφαίρεση του διπλού ουρητήρα μαζί με το πάνω μέρος του νεφρού που παροχετεύει.

Η χειρουργική αντιμετώπιση της ουρητηροκήλης γίνεται από τη Χειρουργό Παίδων Κ. Ραμματά, με ενδοσκοπική εκτομή όταν υπάρχουν συχνές ουρολοιμώξεις και πυόνεφρο επικίνδυνο για τη ζωή του παιδιού.