Η συγγενής στένωση της ουρήθρας είναι σπάνια συγγενής ανωμαλία της ουροδόχου κύστης που εμφανίζεται κυρίως στα κορίτσια.

Εκδηλώνεται με συμπτώματα δυσκολίας ούρησης, ή συχνουρίας. 

Η διάγνωση γίνεται από τον Παιδοχειρουργό μετά από ουρηθρογραφία προκειμένου να διασαφηνιστεί ότι δεν πρόκειται για επίκτητη στένωση λόγω υποτροπιάζουσας κυστίτιδας και ουρηθρίτιδας.

Η χειρουργική αντιμετώπιση από τη Χειρουργό Παίδων Κ. Ραμματά, γίνεται με ενδοσκοπική τεχνική.