Η Στένωση Πυελοουρητηρικής Συμβολής (ΣΠΣ) αποτελεί μία σχετικά σπάνια καλοήθης ουρολογική πάθηση που οφείλεται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σε συγγενή αίτια και εμφανίζεται σε διπλάσιο ποσοστό στα αγόρια από τα κορίτσια.

Η Στένωση Πυελοουρητηρικής Συμβολής είναι η μερική απόφραξη του σημείου όπου ο ουρητήρας συνδέεται με την νεφρική πύελο (πυελοουρητηρική συμβολή). Η νεφρική πύελος συγκεντρώνει τα ούρα που παράγει ο νεφρός και η πυελοουρητηρική συμβολή είναι ο «σωλήνας» που τα διοχτεύει μέσω του ουρητήρα στην ουροδόχο κύστη προκειμένου να εξαχθούν.

Επειδή η στένωση της συμβολής προκαλεί στασιμότητα των ούρων μέσα στο ουροποιητικό σύστημα για μεγάλο χρονικό διάστημα, εάν τα ούρα εισέλθουν μέσα στους νεφρούς τότε ονομάζεται υδρονέφρωση. Η υδρονέφρωση αν και σπάνια, μπορεί να ξεκινήσει και από την ενδομήτρια ζωή.

Η ΣΠΣ εκδηλώνεται με πόνο στην κοιλία ή στη μέση, με επώδυνη ούρηση, με συμπτώματα ουρολοίμωξης. Επειδή η παρουσία ούρων μέσα στους νεφρούς μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές όπως λοιμώξεις, νεφρολιθίαση, χρόνιο πόνο, πλήρη καταστροφή του νεφρού με απώλεια της νεφρικής λειτουργίας, πρέπει να αντιμετωπίζεται χωρίς καθυστέρηση.

Η διάγνωση γίνεται τον 3ο μήνα της ζωής του βρέφους με σπινθηρογράφημα νεφρών, που που παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργική αξία των νεφρών και για τον κίνδυνο που διατρέχουν από την υδρονέφρωση.

Η υποψία της ύπαρξης στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής προκύπτει προγεννητικά από τον 5ο μήνα της εμβρυϊκής ζωής. Η επιβεβαίωση γίνεται διαγνωστικά κατά τον 3ο μήνα της ζωής του βρέφους με σπινθηρογράφημα νεφρών, που παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργική αξία των νεφρών και για τον κίνδυνο που διατρέχουν από την υδρονέφρωση.

Σε ασυμπτωματικούς ασθενείς με διαλείπουσα απόφραξη της πυελοουρητηρικής συμβολής, όπως αυτή φαίνεται στις εξετάσεις, δεν κρίνεται αναγκαία η χειρουργική επέμβαση και συνιστάται η παρακολούθηση.

Χειρουργική θεραπεία της στένωσης πυελοουρητηρικής συμβολής

Η στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής στα παιδιά αντιμετωπίζεται από την εξειδικευμένη στην παιδοουρολογία, Χειρουργό Παίδων Δρ. Κ. Ραμματά, με λαπαροσκοπική χειρουργική.

Η επέμβαση αποκατάστασης  λέγεται πυελοπλαστική και γίνεται με την ανακατασκευή της πυελοουρητηρικής συμβολής.

Υπο γενική αναισθησία, διαμέσου μικρών οπών ενός εκατοστού στο δέρμα, από τις οποίες εισέρχονται τα λαπαροσκοπικά εργαλεία και η λαπαροσκοπική κάμερα, επιτελείται η χειρουργική ανακατασκευή της πυελοουρητηρικής στένωσης. Η λαπαροσκοπική προσπέλαση μπορεί να γίνει διαπεριτοναϊκά ή οπισθοπεριτοναϊκά. Από μικρές οπές του δέρματος των 5-10 χιλιοστών εισάγονται η οπτική κάμερα και τα λαπαροσκοπικά εργαλεία. Η κάμερα υψηλής ανάλυσης δίνει στη χειρουργό τη δυνατότητα να βλέπει το χειρουργικό πεδίο σε μία οθόνη με απόλυτη ευκρίνεια, μεγεθυμένο έως και 15 φορές. Έτσι μπορεί να πραγματοποιηθεί η επέμβαση με μεγάλη ακρίβεια, περιορίζοντας στο ελάχιστο τον κίνδυνο χειρουργικού τραυματισμού των ιστών και των ευαίσθητων ανατομικών οργάνων. Με την επέμβαση επιτυγχάνεται η ανακατασκευή της πυελοουρητηρικής συμβολής με τη δημιουργία μιας ευρείας αναστόμωσης μεταξύ της νεφρικής πυέλου και του ουρητήρα.

Με τη λαπαροσκοπική χειρουργική επιτυγχάνεται: