Οι τραυματισμοι και τα ατυχήματα αποτελούν έναν από τους συχνότερους λόγους επίσκεψης του παιδιού στον Παιδοχειρουργό. Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία,  τα τροχαία ατυχήματα αποτελούν την πρώτη σε συχνότητα αιτία κακώσεων στην παιδική ηλικία. Πολύ συχνή είναι και η αντιμετώπιση της κατάποσης αντικειμένων κυρίως από μικρά παιδιά.

Αιτιολογία:

Είδος:

Η Χειρουργός  Παίδων Δρ. Κ. Ραμματά αντιμετωπίζει χειρουργικά με τις πλεόν σύγχρονες τεχνικές, λαπαροσκοπικά, ενδοσκοπικά και με ανοιχτή χειρουργική ή και σε συνεργασία με Πλαστικό Χειρουργό, όλα τα περιστατικά τραυματισμών και εγκαυμάτων που εμπίπτουν στην επιστημονική ιδιότητα ενός Παιδοχειρουργού.