Η βουβωνοκήλη στα παιδιά είναι συχνή. Διαπιστώνεται συχνότερα στα αγόρια, ιδιαίτερα στα πρόωρα, αλλά και στα κορίτσια. Μπορεί να εμφανιστεί στην δεξιά πλευρά, λιγότερο συχνά στην αριστερή και σε ένα ποσοστό 10% αμφιτερόπλευρα.

Εκδηλώνεται ως ένα εξόγκωμα στις βουβωνικές χώρες, δηλαδή στα δύο πλάγια κάτω μέρη της κοιλιάς λόγω κλάματος, γέλιου, ή άλλης πίεσης  και υποχωρεί σε συνθήκες ηρεμίας. Στα αγοράκια μπορεί το εξόγκωμα να εμφανίζεται και στο όσχεο και τότε μιλάμε για οσχεοβουβωνοκήλη.

Η βουβωνοκήλη δεν είναι αποτέλεσμα  της φθοράς του κοιλιακού τοιχώματος όπως ισχύει για τους ενήλικες, αλλά αποτέλεσμα της μη ολοκληρωμένης διάπλασης στην διάρκεια της εμβρυϊκής ζωής. Πριν από τη γέννηση του νεογνού, όταν ολοκληρωθεί φυσιολογικά η διαδικασία καθόδου των γεννητικών οργάνων, τα κανάλια που υπήρχαν για να διευκολύνουν αυτή τη διαδικασία κλείνουν τελείως, έτσι ώστε στην γέννηση δεν υπάρχει κανένα άνοιγμα του κοιλιακού τοιχώματος στις βουβωνικές χώρες.

Σε ποσοστό 5% των νεογνών, που είναι μεγαλύτερο στα πρόωρα, το ένα ή και τα δύο από τα κανάλια αυτά παραμένουν ανοικτά και μετά την γέννηση, επειδή δεν ολοκληρώνεται η σύγκλειση τους. Τότε επιτρέπουν την πρόπτωση μέσα από αυτά κάποιων ενδοκοιλιακών οργάνων με αποτέλεσμα να δημιουργείται η βουβωνοκήλη. Μέσα στο κανάλι που ονομάζεται κηλικός σάκος, στα αγοράκια εισέρχεται κάποιο τμήμα του εντέρου, ενώ στα κοριτσάκια συνήθως μία ωοθήκη. Έτσι δημιουργείται η βουβωνοκήλη.

Όταν τέλος η ελυτροπεριτοναϊκή πτυχή είναι σε όλο το μήκος ανοιχτή και με μεγάλο εύρος που μπορεί να επιτρέπει τη διέλευση ενδοκοιλιακού οργάνου (τμήμα εντέρου συνήθως ή ωοθήκη) τότε έχουμε την οσχεοβουβωνοκήλη, που παρουσιάζεται με μεγάλη διόγκωση σε όλη την βουβωνική χώρα που συνεχίζει και στο όσχεο.  

Η θεραπεία της βουβωνοκήλης είναι αποκλειστικά χειρουργική, διότι υπάρχει κίνδυνος περίσφυξης δηλαδή παγίδευσης του εντέρου ή της ωοθήκης που έχει εισέλθει μέσα από τον κηλικό σάκο, με κίνδυνο μέσα σε λίγες ώρες λόγω «στραγγαλισμού» και μη αιμάτωσης να κινδυνεύει να νεκρωθεί. Ιδιαίτερα στα πολύ μικρά παιδιά, όπου δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πονάει στην συγκεκριμένη περιοχή.

Η περίσφιξη της βουβωνοκήλης στα παιδιά είναι συχνή μετά από κλάμα, βήχα, δυσκοιλιότητα,κ.α.Τότε το εξόγκωμα γίνεται σκληρό και επώδυνο, το μωρό ή το παιδί πονάει, κλαίει χωρίς προφανή αιτία.

Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δεί άμεσα το παιδί ο παιδοχειρουργός ακόμη και αν το επώδυνο εξόγκωμα γίνεται αντιληπτό για πρώτη φορά, διότι αν πρόκειται για περισφιγμένη βουβωνοκήλη πρέπει Να χειρουργηθεί άμεσα και πριν δημιουργηθούν μόνιμες αλλοιώσεις. Εάν έχει διαπιστωθεί ότι το παιδί έχει κήλη πριν από την περίσφυξη, πάλι πρέπει να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η επέμβαση, διότι το πρόβλημα δεν διορθώνεται χωρίς χειρουργείο.

Οσχεοβουβωνοκήλη

Όταν ελυτροπεριτοναϊκή πτυχή είναι σε όλο το μήκος ανοιχτή και με μεγάλο εύρος που μπορεί να επιτρέπει τη διέλευση ενδοκοιλιακού οργάνου (τμήμα εντέρου συνήθως ή ωοθήκη) τότε έχουμε την οσχεοβουβωνοκήλη, που παρουσιάζεται με μεγάλη διόγκωση σε όλη την βουβωνική χώρα που συνεχίζει και στο όσχεο.

Η θεραπεία είναι χειρουργική διότι ενέχεται ο κίνδυνος της περίσφιξης.

Single Port Λαπαροσκοπική διόρθωση Βουβωνοκήλης

Η διάγνωση γίνεται είτε κλινικά, είτε με υπερήχους.

Η βουβωνοκήλη αντιμετωπίζεται χειρουργικά, διότι η οπή που δημιουργήθηκε από την υποχώρηση των κοιλιακών τοιχωμάτων δεν επανέρχεται στη θέση της. Η χειρουργική θεραπεία της βουβωνοκήλης περιλαμβάνει γενική νάρκωση και μπορεί να γίνει είτε με ανοιχτή χειρουργική ή και ελάχιστα επεμβατική, όπως η λαπαροσκόπηση. Κάποιοι Παιδοχειρουργοί δεν συστήνουν την λαπαροσκοπική τεχνική, διότι μπορεί να μη γνωρίζουν άριστα την τεχνική ή η κλινική με την οποία συνεργάζονται να μην διαθέτει λαπαροσκοπικά εργαλεία διαφόρων μεγεθών για παιδιά αναλόγως της ηλικίας τους.

Η Χειρουργός Παίδων Δρ. Κατερίνα Ραμματά, εφαρμόζει την προηγμένη λαπαροσκοπική τεχνική αποκατάστασης με τη  χειρουργική μιας οπής (Single Port Hernia Repair) στο κοιλιακό τοίχωμα για τη διόρθωση ετερόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης βουβωνοκήλης

Η μέθοδος είναι ακόμα λιγότερο επεμβατική και το μετεγχειρητικό και αισθητικό αποτέλεσμα για τον ασθενή είναι άριστο.

Με τη λαπαροσκοπική τεχνική έναντι της ανοιχτής χειρουργικής, υπάρχει το μεγάλο πλεονέκτημα, ότι η Χειρουργός μπορεί να επισκοπήσει με την κάμερα και την άλλη πλευρά της βουβωνικής χώρας και εάν η βουβωνοκήλη είναι αμφιτερόπλευρη, χωρίς εμφανή σημεία επι του παρόντος από την άλλη πλευρά, να αντιμετωπίζει στην ίδια επέμβαση και τις δύο  βουβωνοκήλες.