Το επώδυνο ημιόσχεο είναι μία αρκετά συχνή κλινική οντότητα. Τα συμπτώματα είναι οίδημα, άλγος και ερυθρότητα του οσχέου συνήθως από την μία πλευρά. Πρέπει να σημάνει συναγερμό για το γονιό για την αναζήτηση παιδοχειρουργού.

Το επώδυνο ημιόσχεο μπορεί να οφείλεται σε πολλές οι αιτίες:

Όποια και είναι η αιτία, αποτελεί μία πολύ οξεία και επείγουσα κατάσταση διότι δεν είναι γνωστό τι είναι αυτό που την δημιουργεί. Εάν οφείλεται σε συστροφή του όρχεος πρέπει ν’ αναταχθεί μάσα στις πρώτες 6 ώρες για την αποφυγή της νέκρωσής του. Ολες οι άλλες αιτίες πλην της συστροφής, δεν έχουν τον ίδιο επείγοντα χαρακτήρα, αλλά δεν μπορούν να διαγνωστούν χωρίς χειρουργική διερεύνηση.

Η Χειρουργός Παίδων Δρ. Κ. Ραμματά, εφαρμόζει την προηγμένη λαπαροσκοπική χειρουργική της μίας οπής (single port) για τη διάγνωση και χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος, αναλόγως της αιτίας που το προκαλεί. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί συστραφείσα απόφυση του όρχεος, όταν τα συμπτώματα είναι ήπια, αντιμετωπίζεται συντηρητικά ( όχι χειρουργικά). Επίσης γίνεται λαπαροσκοπική διόρθωση Βουβωνοκήλης και Υδροκήλης ετερόπλευρης ή αμφοτερόπλευρης, εάν διαπιστωθεί η ύπαρξή της κατά την επέμβαση.