Υδροκήλη

Υδροκήλη είναι η συλλογή υγρού γύρω από τον όρχη. Εμφανίζεται από τη νεογνική ηλικία. Η υδροκήλη των βρεφών είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει πρωτίστως παρακολούθησης από τον Παιδοχειρουργό και όχι χειρουργική επέμβαση γιατί το υγρό μπορεί να απορροφηθεί και μέχρι την ηλικία του πρώτου έτους να έχει υποχωρήσει εντελώς.

Ο Παιδοχειρουργός αποφασίζει αν θα χρειαστεί επέμβαση σε περίπτωση:

Καθώς μεγαλώνει όμως το νεογνό, προοδευτικά υποχωρεί και τελικώς, μετά από τον πρώτο χρόνο της ζωής του εξαφανίζεται. Εάν παραμείνει μετά τον 18ο μήνα, είναι απόλυτα δικαιολογημένο να γίνεται συζήτηση για χειρουργική αποκατάσταση.

Επικοινωνούσα υδροκήλη

Αν παρατηρείται αυξομείωση της υδροκήλης ακόμη και σε ηλικία μικρότερη των 18 μηνών, αυτό είναι ενδεικτικό επικοινωνούσας υδροκήλης.  Η επιβεβαίωση γίνεται με υπερηχογράφημα και σ΄ αυτή την περίπτωση η επέμβαση είναι απόλυτα δικαιολογημένη.

Τέλος, απόλυτη ένδειξη χειρουργικής αποκατάστασης της υδροκήλης, είναι η εμφάνισή της σε μεγαλύτερη της βρεφικής ηλικίας. Με άλλα λόγια:

Εάν ένα νεογνό ή βρέφος δεν εμφάνισε ποτέ υδροκήλη και σε μία τυχαία εξέταση από τον παιδίατρο σε ηλικία 12 μηνών ή μεγαλύτερη διαπιστώνει παρουσία υδροκήλης, αυτό είναι δηλωτικό επικοινωνούσας υδροκήλης.  Η επικοινωνούσα υδροκήλη είναι συνώνυμη της βουβωνοκήλης και πρέπει να χειρουργείται.

Κύστη τόνου

Όταν η ελυτροπεριτοναϊκή πτυχή κλείσει περιφερικά προς τον όρχι και κεντρικά προς την κοιλιά και παραμείνει ένα κεντρικό κομμάτι γεμάτο υγρό λέγεται κύστη τόνου και εμφανίζεται με μια μόνιμη και όχι περιστασιακή διόγκωση στην βουβωνική χώρα. Η κύστη τόνου μπορεί να παρουσιαστεί και σε κορίτσια

Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εκτιμηθεί από τον Παιδοχειρουργό και να διαχωριστεί από κάποιες άλλες καταστάσεις που μπορεί να μοιάζουν στην εμφάνιση. Επίσης η θεραπεία είναι χειρουργική.

Χειρουργική αντιμετώπιση

Η διάγνωση γίνεται είτε κλινικά, είτε με υπερήχους.

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναισθησία. Η Χειρουργός Παίδων Δρ. Κατερίνα Ραμματά, εφαρμόζει την καινοτόμο τεχνική της Single Port Λαπαροσκοπικής διόρθωσης με μεγάλη εμπειρία και εξαιρετικά αποτελέσματα για το παιδί, κυρίως όμως διότι με τη λαπαροσκοπική επόπτευση του κοιλιακού χώρου, μπορεί να διαπιστωθούν και άλλα προβλήματα και να αντιμετωπιστούν κατά την ίδια χειρουργική επέμβαση.