Η λαπαροσκοπική χειρουργική και στον τομέα της παιδοχειρουργικής, αντιμετωπίζει όλο και πιο αποτελεσματικά, χωρίς πόνο και επώδυνες χειρουργικές τομές, επεμβάσεις που μέχρι πρόσφατα γίνονταν μόνο με ανοιχτή χειρουργική.

Η μέθοδος Single Port Laparoscopy (S.P.L.), δηλαδή, η χειρουργική της μίας οπής/τομής,  αποτελεί προηγμένη λαπαροσκοπική τεχνική που εφαρμόζεται από Χειρουργούς Παίδων που διαθέτουν εμπειρία και εξειδίκευση και χειρουργούν σε ιατρικό κέντρα με αντίστοιχο εξοπλισμό.

Η Χειρουργός Παίδων Δρ. Κ. Ραμματα, εφαρμόζει την Single Port Laparoscopy μόνο σε επεμβάσεις που θεωρεί ότι η τεχνική πλεονεκτεί έναντι της λαπαροσκοπικής χειρουργικής με τις 3 – 5 πολύ μικρές τομές στην κοιλιακή χώρα.

Τέτοιες επεμβάσεις είναι:

Με τη μέθοδο S.P.L. η επέμβαση πραγματοποιείται μέσω της φυσικής οπής του αφαλού, όπου τοποθετείται ειδικός καθετήρας μέσω μιας μικρής οπής 2,5 – 3 εκατοστών. Από εκεί ο χειρούργος εισάγει τις κάμερες και τα εργαλεία που απαιτούνται για την επιτυχή έκβαση της επέμβασης.Με τη μέθοδο αυτή ελαχιστοποιείται ο πόνος και το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών επιστρέφει στο σπίτι του αυθημερόν, χωρίς να αισθάνεται ότι έχει χειρουργηθεί.