Η Παιδοουρολογία είναι βασικό μέρος της πράξης της Χειρουργικής Παίδων, στις ηλικίες 0-16 χρόνων στην Ελλάδα ενώ στην Ευρώπη είναι μέχρι 18 χρόνων.

Ο Χειρουργός Παίδων επί 7ετία διδάσκεται και εξασκείται στη χειρουργική όλων των συστημάτων του νεογνού, βρέφους, νηπίου, παιδιού και εφήβου. Έχει εμπεριστατωμένη γνώση εμβρυολογίας η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ειδικότητας. Αντιμετωπίζει καθημερινά προβλήματα αυτής της ηλικίας και αποκρυπτογραφεί σημεία, συμπτώματα και συμπεριφορές. Γι αυτό και είναι ο πλέον ικανός και ειδικός για την αντιμετώπιση των Παιδοουρολογικών παθήσεων. 

Το Ουροποιητικό σύστημα παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό συγγενών διαμαρτιών και συμμετέχει με υψηλή συχνότητα σε μεγάλο αριθμό συνδρόμων.

Οι συνήθεις παιδοουρολογικές παθήσεις:

Οι χειρουργικές παθήσεις του Ουροποιητικούσυστήματος παρουσιάζουν αυξημένη συχνότητα στα αγόρια, με μοναδική σχεδόν εξαίρεση την ουρητηροκήλη που είναι πιο συχνή στα κορίτσια.

Ένα από τα πιο συχνά προβλήματα, είναι η Κυστεοουρητηρική Παλλινδόρμηση (ΚΟΠ)

Χειρουργική αντιμετώπιση

Η Χειρουργός Παίδων Δρ. Κ. Ραμματά, διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στη χειρουργική θεραπεία παιδοουρολογικών προβλημάτων, όπως:

Εφαρμόζει πρωτοπόρες μεθόδους όπως:

Δείτε την πλήρη παρουσίαση του θέματος από την Κ. Ραμματά σε επιστημονική εκδήλωση, ΕΔΩ