You are currently viewing Παθήσεις ελυτροπεριτοναικής πτυχής

Παθήσεις ελυτροπεριτοναικής πτυχής

 • κρυψορχία
 • ανελκόμενος όρχις
 • Βουβωνοκήλη σε αγόρια και κορίτσια- Όσχεοβουβωνοκήλη
 • Υδροκήλη
 • Επικοινωνούσα Υδροκήλη
 • Κύστη τόνου σε αγόρια και κορίτσια

Κατά την ενδομήτρια ζωή ο όρχις του παιδιού βρίσκεται ενδοκοιλιακά πάνω από το επίπεδο του νεφρού (διαφ. 3) και κάτω από το επινεφρίδιο. Σταδιακά ο νεφρός ανεβαίνει και ο όρχις κατεβαίνει.

Η διαδικασία καθόδου του όρχεως έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών χρόνων και ακόμη προστίθενται – στην υπάρχουσα γνώση- και καινούργιες θεωρίες. Το σημαντικότερο ρόλο παίζουν οι ορμόνες της κύησης (β-Hcg ). Στον 7ο περίπου μήνα ο όρχις βρίσκεται στο κατωφερέστερο σημείο της κοιλίας. Μαζί του όμως έχει παρασύρει μια ταινία περιτοναίου- ένας διαφανής, λεπτός προστατευτικός ιστός που καλύπτει όλα τα ενδοκοιλιακά όργανα και περιέχει μικρή ποσότητα υγρού-η οποία είναι η ελυτροπεριτοναϊκή πτυχή. Αυτή όταν είναι ανοιχτή επιτρέπει τη διέλευση υγρού από την περιτοναική κοιλότητα στην περίοχη του όσχεου γύρω από τον όρχι.

Κατά την διάρκεια του 3ου τρίμηνο, αυτοί οι δυο σχηματισμοί (όρχις και πτυχή) σε επαφή καταδύονται στο όσχεο και σταδιακά επέρχεται και η σύγκλειση της πτυχής. Έτσι, φυσιολογική εικόνα ενός τελειόμηνου νεογνού είναι να έχει τους δύο όρχεις στην ανατομική τους θέση και οι ελυτροπεριτοναϊκές πτυχές κλειστές. Αναστολή όμως στη διαδικασία καθόδου του όρχεως μας δίνει το αποτέλεσμα της κρυψορχίας –ο τύπος και ο βάθμος της οποίας εξαρτώνται από την χρονική στιγμή κατά την οποία διεκόπη η κάθοδος ,ενώ στη διαδικασία σύγκλεισης της ελυτροπεριτοναϊκής πτυχής μας δίνει κάποιον από τους τύπους της βουβωνοκήλης που θα εξηγήσουμε

Υδροκήλη των βρεφών . Υγρό στην περιοχή γύρω από τον όρχι. Εμφανίζεται σαν μαλακή διόγκωση του ημιοσχέου. Έχει κλείσει κανονικά η πτυχή, αλλά έχει παραμείνει λίγο υγρό από αυτό της περιτοναϊκής (κοιλιακής) κοιλότητας, στους χιτώνες που περιβάλλουν τον όρχι. Είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει πρωτίστως παρακολούθησης από τον Π/Χ και όχι χειρουργική επέμβαση γιατί το υγρό μπορεί να απορροφηθεί και μέχρι την ηλικία του πρώτου έτους να έχει υποχωρήσει εντελώς.

Ο Π/Χ αποφασίζει αν θα χρειαστεί επέμβαση σε περίπτωση

 • μεγάλης υδροκήλης υπό τάση που πιέζει τον όρχι .
 • απότομης και ξαφνικής αύξησης του μεγέθους
 • επί μη βελτίωσης.

Όταν αυτή η πτυχή παραμένει ανοιχτή σε όλη της την πορεία με εύρος όμως ικανό να επιτρέπει μόνο τη διέλευση υγρού από μέσα, έχουμε την εικόνα της επικοινωνούσας υδροκήλης. Εμφανίζεται με την εικόνα της υδροκήλης, αλλά με αυξομειούμενο μέγεθος, μπορεί και μέσα στη διάρκεια της ημέρας . Χρήζει εξέτασης από Π/Χ και η θεραπεία της είναι χειρουργική επέμβαση.

Όταν η πτυχή κλείσει στο σημείο πάνω από τον όρχι και παραμείνει ανοικτό το τμήμα που συνδέεται με την κοιλία έχουμε την περίπτωση της Β/Κ. Εμφανίζεται με περιστασιακή διόγκωση στη βουβωνική χώρα, μπορεί και πόνο. Η διάγνωση γίνεται είτε κλινικά, είτε με U/S. Η θεραπεία είναι επίσης χειρουργική.

Όταν δε η πτυχή κλείσει περιφερικά προς τον όρχι και κεντρικά προς την κοιλιά και παραμείνει ένα κεντρικό κομμάτι γεμάτο υγρό λέγεται κύστη τόνου και εμφανίζεται με μια μόνιμη και όχι περιστασιακή διόγκωση στην βουβωνική χώρα. Επίσης πρέπει να εκτιμηθεί από Π/Χ και να διαχωριστεί από κάποιες άλλες καταστάσεις που μπορεί να μοιάζουν στην εμφάνιση. Επίσης η θεραπεία είναι χειρουργική.

Όταν τέλος η πτυχή είναι σε όλο το μήκος ανοιχτή και με μεγάλο εύρος που μπορεί να επιτρέπει τη διέλευση ενδοκοιλιακού οργάνου (τμήμα εντέρου συνήθως ή ωοθήκη) τότε έχουμε την οσχεοβουβωνοκήλη, που παρουσιάζεται με μεγάλη διόγκωση σε όλη την βουβωνική χώρα που συνεχίζει και στο όσχεο.

Η θεραπεία είναι χειρουργική.

 • Η κύστη τόνου και η απλή Β/Κ μπορεί να παρουσιαστεί και στα κοριτσάκια
 • Στην περίπτωση της Β/Κ και της οσχεοΒ/Κ ενέχεται ο κίνδυνος της περίσφιξης.

Χειρουργική επέμβαση.

 • Κατά βάση σε όλους τους τύπους η ίδια.
 • Τομή βουβωνική μικρή και σύγκλειση της πτυχής.
 • Ανάρρωση ευχερής -ODC- ενδοδερμική

Κρυψορχία: αναστολή καθόδου του όρχεος στο ημιόσχεο.
Ανελκώμενος όρχις: όρχις με ικανό μήκος των στοιχείων που του επιτρέπει να κατεβαίνει μέχρι τη βάση του οσχέου, που όμως έχει έντονο το αντανακλαστικό του ανελκτήρα μυ .

Η ΔΔ πολλές φορές είναι δύσκολη.
Κρυψορχία: ετερόπλευρη ή αμφιτερόπλευρη
Όταν άμφω χρήζει ειδικού ελέγχου

Όρχις
στον άνω πόλο του οσχεού
στο βουβωνικό κανάλι

ενδοκοιλιακός
Συνοδός ανωμαλία σε πολλά σύνδρομα –συνήθως σε ανωμαλίες Ουροποιητικού
Στο 50% συνυπάρχει με Β/Κ.

Για όλους αυτούς τους λόγους τις περισσότερες φορές χρειάζεται U/S.

Χειρουργική επέμβαση: ορχεοπηξία σε ηλικία ενός έτους

 • Αποφυγή τραυματισμού όρχεως.
 • Αποφυγή εκφύλισης-κακοήθειας
 • Αποφυγής συστροφής όρχεως
 • Διόρθωση Β/Κ
 • Διασφάλιση γονιμότητας

Επώδυνο ημιόσχεο: αρκετά συχνή κλινική οντότητα

 • Συναγερμός για το γονιό και αναζήτηση Π/Χ
 • Πολλές οι αιτίες
  1. τραυματισμός
  2.  περισφιγμένη Β/Κ
  3. συστροφή όρχεος
  4. συστροφή αποφύσεως του όρχι
  5. 5. κακοήθεια
  6. 6. φλεγμονή
 • συχνά χειρουργική αποκάλυψη όρχεως